Værdiskabelse på et trygt grundlag

Ejendomsinvesteringer er en tillidserklæring. Hos North AM står vi derfor på mål for at verificere og opsamle et datasæt, man kan vurdere ud fra. Hvad er markedslejen? Hvad siger kommunen? Hvordan vurderer mæglerne den fremtidige leje? Vi tager alt med i betragtning. når vi arbejder med vores kunders ejendomme for at sikre størst mulig værdiskabelse.

Faglig indsigt skaber værdier

Vi afdækker det uudnyttede potentiale på ejendomsmarkedet – med hovedvægt på Storkøbenhavn og hele hovedstadsregionen. På baggrund af 20 års indsigt identificerer vi de velbeliggende ejendomme, der kan udvikles, repositioneres eller få nye, værdiskabende funktioner og lejere.

Nysgerrighed skaber fremdrift

På vores kunders vegne følger vi ejendomsmarkedet tæt og sikrer momentum gennem faglig nysgerrighed. Det er vores ambition at være først med projekter, der kombinerer nytænkning med værdiskabelse, bæredygtighed og et godt afkast. 

Image
Image

Sådan arbejder vi hos North Asset Management

Investorer, pensions- og investeringsfonde, der vil optimere deres investeringer, får med North Asset Management  en agil, MRICS-certificeret partner, der handler med respekt over for mennesker, miljø, ejendomme og investor. Vi rådgiver om udviklingsprojekter og fungerer som manager, når projektet skal føres ud i livet. Vi arbejder efter faste processer og principper præget af transparens og integritet. 

Vedholdenhed skaber resultater

Idéer skal kombineres med evnen til at bære projekter igennem og fastholde en frugtbar dialog med myndigheder og øvrige interessenter. Hos North AM følger vi projekterne til dørs på vegne af bl.a. investeringsfonde fra ind- og udland. 

Fokusområder

 • Ejendomsinvesteringer med hovedvægt på Storkøbenhavn

 • Onboarding af internationale investorer

 • Identifikation af potentielle projekter

 • Kortlægning af mulig værdiskabelse

 • Projektering af funktionsændringer

 • Administration og huslejeopkrævning

 • Nedbringelse af 'tomgang' i ejendomme

 • Projektudvikling fra start til aflevering af bolig/kontor

 • Opfyldelse af tekniske bygningskrav

 • Myndigheds- og dokumentationskrav

 • Renoveringsprojekter 

 • Residual kalkulationer, investeringsbudgetter og andre relevante økonomiske modeller

 • Udarbejdelse af fx boligkoncepter i samarbejde med professionelle partnere

Lad os åbne dørene for dig

Storkøbenhavn er en attraktiv og både politisk og økonomisk stabil region, der har været igennem en rivende udvikling. Det har givet området et unikt momentum og en tiltrækningskraft, der omfatter både dansk og internationalt erhvervsliv, internationale organisationer samt private borgere. Hovedstadsregionen er blevet en magnet.

Alligevel gemmer Storkøbenhavn stadig på uudnyttede værdier. Lagerbygninger, der kan konverteres til kontorer og nye boligområder. Kontorer, der kan omdannes til boliger. Lokaler, der kan opgraderes til for eksempel showrooms og butikker. Men det kræver en lokalkendt, faglig profil at åbne dørene. North AM har nøglen til værdierne.

North Asset Management ApS
BLOX
Bryghuspladsen 8. 3.sal
1473 København K

© 2024 North Asset Management